201503.25
0

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały…

201503.25
0

Bez prawa do lokalu nie można być członkiem spółdzielni.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zbadania konstytucyjnej zgodności wybranych przypisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego (sygn. akt K 60/13) Trybunał odmówił praw do członkostwa w spółdzielniach osobom niemających prawa do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych, ale mających wpływ na działalność spółdzielni (np. na ustalanie opłat dla tych,…