201508.19
0

Nowe zasady ustalania prawa właściwego oraz sądu w sprawach spadkowych.

W dniu 17 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i prawa o notariacie dostosowująca polskie prawo do unijnego rozporządzenia o Europejskim Poświadczeniu Spadkowym. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zasadę „jeden spadek, jeden sąd, jedno prawo”. Oznacza ona, że wszystkie kwestie dotyczące spadku po osobie mającej majątek lub krewnych w różnych państwach…