201602.18
0

Prokura – brak możliwości ograniczenia do działania łącznie z członkiem zarządu.

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (III CZP 34/14) w której jednoznacznie wyłączył możliwość wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Niniejsze orzeczenie rozstrzyga ostatecznie spór dotyczący interpretacji tzw….

201602.18
0

Zmiany w sposobie odliczenia VAT od samochodów osobowych w użytku mieszanym.

Od 1 lipca 2015r. nastąpiła zmiana w sposobie odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych w użytku mieszanym. Przedsiębiorcy posiadający pojazdy z możliwością ich wykorzystania prywatnego mogą korzystać z odliczenia 50% VAT od wszystkich wydatków, w tym również paliwa. Niniejsze wynika z upływu okresu karencji wyznaczonego na dzień 30 czerwca 2015r., w trakcie którego obowiązywał…