Bez prawa do lokalu nie można być członkiem spółdzielni.

201503.25
0

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zbadania konstytucyjnej zgodności wybranych przypisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego (sygn. akt K 60/13) Trybunał odmówił praw do członkostwa w spółdzielniach osobom niemających prawa do lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych, ale mających wpływ na działalność spółdzielni (np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają).

Trybunał zobowiązał ponadto Sejm do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących sytuacji właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. Trynunał uznał te przepisy za niekorzystne dla tej grupy lokatorów. Według Trybunału właściciele spółdzielczych mieszkań, którzy nie są członkami spółdzielni, powinni mieć dużo większe prawo do informacji, w tym m.in. możliwość wglądu do dokumentów związanych z zarządzaniem ich budynkiem.

Stanowisko Trybunału obowiązuje począwszy od dnia 10 lutego 2015 r.