201602.18
0

Prokura – brak możliwości ograniczenia do działania łącznie z członkiem zarządu.

W dniu 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy wydał Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (III CZP 34/14) w której jednoznacznie wyłączył możliwość wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Niniejsze orzeczenie rozstrzyga ostatecznie spór dotyczący interpretacji tzw….

201602.18
0

Zmiany w sposobie odliczenia VAT od samochodów osobowych w użytku mieszanym.

Od 1 lipca 2015r. nastąpiła zmiana w sposobie odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych w użytku mieszanym. Przedsiębiorcy posiadający pojazdy z możliwością ich wykorzystania prywatnego mogą korzystać z odliczenia 50% VAT od wszystkich wydatków, w tym również paliwa. Niniejsze wynika z upływu okresu karencji wyznaczonego na dzień 30 czerwca 2015r., w trakcie którego obowiązywał…

201508.19
0

Nowe zasady ustalania prawa właściwego oraz sądu w sprawach spadkowych.

W dniu 17 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i prawa o notariacie dostosowująca polskie prawo do unijnego rozporządzenia o Europejskim Poświadczeniu Spadkowym. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zasadę „jeden spadek, jeden sąd, jedno prawo”. Oznacza ona, że wszystkie kwestie dotyczące spadku po osobie mającej majątek lub krewnych w różnych państwach…