Nowe zasady ustalania prawa właściwego oraz sądu w sprawach spadkowych.

201508.19
0

W dniu 17 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i prawa o notariacie dostosowująca polskie prawo do unijnego rozporządzenia o Europejskim Poświadczeniu Spadkowym. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzono zasadę „jeden spadek, jeden sąd, jedno prawo”. Oznacza ona, że wszystkie kwestie dotyczące spadku po osobie mającej majątek lub krewnych w różnych państwach UE będą rozstrzygane przez jeden sąd, według zasad prawnych tylko jednego z państw. Wyznacznikiem ustalenia właściwego sądu i prawa do rozstrzygnięcia sprawy będzie „miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili jego śmierci”. Zważywszy na to, niezależnie od posiadanego obywatelstwa jak i umiejscowienia znacznej części majątku zmarłego, sprawę spadkową będzie prowadził sąd jego ostatniego zwykłego miejsca pobytu i to według prawa właściwego dla tego sądu. W związku z tym, w odniesieniu do obywateli polskich mieszkających na stałe np. w Hiszpanii, Francji, Holandii postępowanie spadkowe będzie prowadził sąd hiszpański, francuski, holenderski według zasad tamtejszego prawa. Niniejsze skutkuje koniecznością przeprowadzenia spraw spadkowych przez rodzinę zmarłego za granicą. Osoby przebywające za granicą mają możliwość zmiany powyższej zasady poprzez zastrzeżenie w testamencie rozpoznawania ich sprawy według polskiego prawa. Zastrzeżenie to musi jednak znajdować się w testamencie, nie dotyczy więc dziedziczenia ustawowego.