Krystyna Gwoździcka – wspólnik kancelarii
Absolwentka Wydziału Prawa w Poznaniu. Ukończyła aplikacje prokuratorską, pracowała na stanowiskach asesora prokuratorskiego i prokuratora. Od 1979 r. wykonuje zawód radcy prawnego w różnych gałęziach gospodarki (w szczególności świadczy pomoc prawną dla firm informatycznych oraz kompleksową dla innych przedsiębiorców) oraz kultury (m.in. w radiu i TV, a także w Ogólnopolskim Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży). Specjalistka prawa handlowego i informatycznego, z zamiłowania rodzinnego. Włada Wieloletnia działaczka samorządu radcowskiego na szczeblu lokalnym i krajowym. Prezes poznańskiego Stowarzyszenia „Wiedza, Kultura, Pomoc”. biegle rosyjskim, dobrze niemieckim.

dr Matylda Gwoździcka-Piotrowska – wspólnik kancelarii
Jest absolwentką Prawa oraz Europeistyki na WPiA UAM w Poznaniu, doktorem nauk prawnych. Wykłada przedmioty prawnicze w kilku poznańskich szkołach wyższych. Po obronie doktoratu opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i popularno-naukowych, jest też redaktorem kilku tomów monografii, recenzentem, autorką dwóch monografii i podręczników. Tytuł radcy prawnego uzyskała w 2002r.w OIRP w Poznaniu. Stypendystka Asser Institute w Hadze oraz University of San Diego.Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu prawa gospodarczego (w tym turystycznego) i rodzinnego, a także procedury administracyjnej. Włada biegle angielskim i niemieckim, komunikatywnie francuskim i włoskim, jest pilotem wycieczek zagranicznych.

Rafał Kwaśnik – radca prawny
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w&nbps;Lublinie. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Chicago Kent-College of Law. Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem handlowym, kontraktowym oraz korporacyjnym. Wśród jego zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia z dziedzin prawa nowych technologii, ochrony własności intelektualnej oraz e- commerce. Włada biegle językiem angielskim.

Zespół merytoryczny kancelarii uzupełniają aplikanci radcowscy oraz stażyści.