Zmiany w sposobie odliczenia VAT od samochodów osobowych w użytku mieszanym.

201602.18
0

Od 1 lipca 2015r. nastąpiła zmiana w sposobie odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych wykorzystywanych w użytku mieszanym. Przedsiębiorcy posiadający pojazdy z możliwością ich wykorzystania prywatnego mogą korzystać z odliczenia 50% VAT od wszystkich wydatków, w tym również paliwa. Niniejsze wynika z upływu okresu karencji wyznaczonego na dzień 30 czerwca 2015r., w trakcie którego obowiązywał całkowity zakaz odliczania VAT od zakupu paliwa do:

 
1) samochodów osobowych,
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

 
Zważywszy na to, od 1 lipca 2015 r. podatnicy używający do działalności wyżej wymienione samochody mają możliwość odliczać 50% VAT od wydatków związanych z nabyciem paliwa do ich napędu.